• NISSEI FN7000 - 100A

 • Mã sản phẩm : 80001
 • Giá: liên hệ
 • Hiệu Máy : NISSEI 
  Model : FN7000 – 100A
  Năm : 1998
  Trục vít : 71mm
  Thể tích phun : 1,010cm3/shot
  Áp lực phun : 161MPa
  Kích thước xuống khuôn : 735mm x 735mm
  Kích thước thớt khuôn : 1055mm x 1055mm
  Khoản mở tối đa : 1320mm
  Độ mỏng khuôn : 350mm
  Hành trình kèm : 970mm
  Hành trình lói : 150mm
  Hệ điều khiển : NC9000F
  Tình trạng máy : máy hoạt động tốt
  Tình trạng máy : 7.87 x 1.65 x 2.0m
  Trọng lượng máy : 15ton

 • Lượt xem: 6954

Hiệu Máy : NISSEI 
Model : FN7000 – 100A
Năm : 1998
Trục vít : 71mm
Thể tích phun : 1,010cm3/shot
Áp lực phun : 161MPa
Kích thước xuống khuôn : 735mm x 735mm
Kích thước thớt khuôn : 1055mm x 1055mm
Khoản mở tối đa : 1320mm
Độ mỏng khuôn : 350mm
Hành trình kèm : 970mm
Hành trình lói : 150mm
Hệ điều khiển : NC9000F
Tình trạng máy : máy hoạt động tốt
Tình trạng máy : 7.87 x 1.65 x 2.0m
Trọng lượng máy : 15ton

 

Hiệu Máy : NISSEI 
Model : FN7000 – 100A
Năm : 1998
Trục vít : 71mm
Thể tích phun : 1,010cm3/shot
Áp lực phun : 161MPa
Kích thước xuống khuôn : 735mm x 735mm
Kích thước thớt khuôn : 1055mm x 1055mm
Khoản mở tối đa : 1320mm
Độ mỏng khuôn : 350mm
Hành trình kèm : 970mm
Hành trình lói : 150mm
Hệ điều khiển : NC9000F
Tình trạng máy : máy hoạt động tốt
Tình trạng máy : 7.87 x 1.65 x 2.0m
Trọng lượng máy : 15ton

 

nội dung đang cập nhật.....
NISSEI FN5000 (220TON)

Mã sản phẩm: 80094

Tình trạng:

TOSHIBA IS450GS

Mã sản phẩm: 80093

Tình trạng: Còn Hàng

KAWAGUCHI KM280B

Mã sản phẩm: 80092

Tình trạng: Còn Hàng

TOSHIBA IS650GTW 2002

Mã sản phẩm: 80090

Tình trạng: Còn Hàng

UBE 2800TON

Mã sản phẩm: 88888

Tình trạng: Còn Hàng

TOSHIBA IS1300DFW 1995

Mã sản phẩm: 80088

Tình trạng:

TOSHIBA IS1300DEW

Mã sản phẩm: 80089

Tình trạng: Còn Hàng

NIIGATA NN350H33

Mã sản phẩm: 80090

Tình trạng: Còn Hàng

TOSHIBA IS550FX

Mã sản phẩm: 80091

Tình trạng: Còn Hàng

Gọi điện SMS  Chỉ đường