• NISSEI FN5000 (220TON)

 • Mã sản phẩm : 80094
 • Giá: liên hệ
 • Hiệu Máy : NISSEI 
  Model : FN5000 
  Năm : 1997
  Trục vít : 50mm 
  Thể tích phun : 403cm3/shot
  Hành trình nhựa : 205mm
  Kích thước xuống khuôn : 590mm x 590mm
  Kích thước thớt khuôn : 850mm x 850mm
  Khoản mở tối đa : 1050mm
  Độ mỏng khuôn : 290mm
  Hành trình kèm : 760mm
  Hành trình lói : 120mm
  Hệ điều khiển : NC9000F
  Tình trạng máy : máy hoạt động tốt
  Tình trạng máy : 6.4m x 1.5m x 1.9m
 • Lượt xem: 5060
Hiệu Máy : NISSEI 
Model : FN5000 
Năm : 1997
Trục vít : 50mm 
Thể tích phun : 403cm3/shot
Hành trình nhựa : 205mm
Kích thước xuống khuôn : 590mm x 590mm
Kích thước thớt khuôn : 850mm x 850mm
Khoản mở tối đa : 1050mm
Độ mỏng khuôn : 290mm
Hành trình kèm : 760mm
Hành trình lói : 120mm
Hệ điều khiển : NC9000F
Tình trạng máy : máy hoạt động tốt
Tình trạng máy : 6.4m x 1.5m x 1.9m
Hiệu Máy : NISSEI 
Model : FN5000 
Năm : 1997
Trục vít : 50mm 
Thể tích phun : 403cm3/shot
Hành trình nhựa : 205mm
Kích thước xuống khuôn : 590mm x 590mm
Kích thước thớt khuôn : 850mm x 850mm
Khoản mở tối đa : 1050mm
Độ mỏng khuôn : 290mm
Hành trình kèm : 760mm
Hành trình lói : 120mm
Hệ điều khiển : NC9000F
Tình trạng máy : máy hoạt động tốt
Tình trạng máy : 6.4m x 1.5m x 1.9m
nội dung đang cập nhật.....
TOSHIBA IS450GS

Mã sản phẩm: 80093

Tình trạng: Còn Hàng

KAWAGUCHI KM280B

Mã sản phẩm: 80092

Tình trạng: Còn Hàng

TOSHIBA IS650GTW 2002

Mã sản phẩm: 80090

Tình trạng: Còn Hàng

UBE 2800TON

Mã sản phẩm: 88888

Tình trạng: Còn Hàng

NISSEI FN7000 - 100A

Mã sản phẩm: 80001

Tình trạng: Hết Hàng

TOSHIBA IS1300DFW 1995

Mã sản phẩm: 80088

Tình trạng:

TOSHIBA IS1300DEW

Mã sản phẩm: 80089

Tình trạng: Còn Hàng

NIIGATA NN350H33

Mã sản phẩm: 80090

Tình trạng: Còn Hàng

TOSHIBA IS550FX

Mã sản phẩm: 80091

Tình trạng: Còn Hàng

Gọi điện SMS  Chỉ đường