• MÁY LÀM LẠNH NƯỚC

 • Mã sản phẩm : XC - L3W - XC - L50W - XC-LF1A - XC-LF50A
 • Giá: liên hệ
 •  

  Name Model Rated compressor Pump power Remarks
  水冷式冷水机 (R22)

  Water Cooled Chiller (R22)

  Chiller làm lạnh = nước 
  XC-L3W 3HP 0.5HP with pipe coil evaporator, she ll
  condensor, accurantel maintains temperature range from 3℃ to 50℃
  XC-L5W 5HP 0.5HP
  XC-L6W 6HP 1HP
  XC-L8W 8HP 1HP
  XC-L10W 5HP*2 1HP
  XC-L12W 6HP*2 1HP
  XC-L15W 5HP*3 2HP
  XC-L20W 10HP*2 2HP
  XC-L25W 12.5HP*2 3HP
  XC-L30W 10HP*3 3HP
  XC-L40W 10HP*4 5HP
  XC-L50W 12.5HP*4 5HP
  风冷式冷水机 (R22)

  Air Cooled Chiller (R22)

  Chiller làm lạnh = quạt
  XC-LF1A 1HP 0.5HP with pipe coil evaporator, she ll condensor, accurantel maintains temperature range from 3℃ to 50℃. 
  XC-LF2A 2HP 0.5HP
  XC-LF3A 3HP 0.5HP
  XC-LF5A 5HP 0.5HP
  XC-LF6A 6HP 1HP
  XC-LF8A 8HP 1HP
  XC-LF10A 5HP*2 1HP
  XC-LF12A 6HP*2 1HP
  XC-LF15A 5HP*3 2HP
  XC-LF20A 10HP*2 2HP
  XC-LF25A 12.5HP*2 3HP
  XC-LF30A 10HP*3 3HP
  XC-LF40A 10HP*4 5HP
  XC-LF50A 12.5HP*4 5HP
 • Lượt xem: 2971

 

Name Model Rated compressor Pump power Remarks
水冷式冷水机 (R22)

Water Cooled Chiller (R22)

Chiller làm lạnh = nước 
XC-L3W 3HP 0.5HP with pipe coil evaporator, she ll
condensor, accurantel maintains temperature range from 3℃ to 50℃
XC-L5W 5HP 0.5HP
XC-L6W 6HP 1HP
XC-L8W 8HP 1HP
XC-L10W 5HP*2 1HP
XC-L12W 6HP*2 1HP
XC-L15W 5HP*3 2HP
XC-L20W 10HP*2 2HP
XC-L25W 12.5HP*2 3HP
XC-L30W 10HP*3 3HP
XC-L40W 10HP*4 5HP
XC-L50W 12.5HP*4 5HP
风冷式冷水机 (R22)

Air Cooled Chiller (R22)

Chiller làm lạnh = quạt
XC-LF1A 1HP 0.5HP with pipe coil evaporator, she ll condensor, accurantel maintains temperature range from 3℃ to 50℃. 
XC-LF2A 2HP 0.5HP
XC-LF3A 3HP 0.5HP
XC-LF5A 5HP 0.5HP
XC-LF6A 6HP 1HP
XC-LF8A 8HP 1HP
XC-LF10A 5HP*2 1HP
XC-LF12A 6HP*2 1HP
XC-LF15A 5HP*3 2HP
XC-LF20A 10HP*2 2HP
XC-LF25A 12.5HP*2 3HP
XC-LF30A 10HP*3 3HP
XC-LF40A 10HP*4 5HP
XC-LF50A 12.5HP*4 5HP

 

Name Model Rated compressor Pump power Remarks
水冷式冷水机 (R22)

Water Cooled Chiller (R22)

Chiller làm lạnh = nước 
XC-L3W 3HP 0.5HP with pipe coil evaporator, she ll
condensor, accurantel maintains temperature range from 3℃ to 50℃
XC-L5W 5HP 0.5HP
XC-L6W 6HP 1HP
XC-L8W 8HP 1HP
XC-L10W 5HP*2 1HP
XC-L12W 6HP*2 1HP
XC-L15W 5HP*3 2HP
XC-L20W 10HP*2 2HP
XC-L25W 12.5HP*2 3HP
XC-L30W 10HP*3 3HP
XC-L40W 10HP*4 5HP
XC-L50W 12.5HP*4 5HP
风冷式冷水机 (R22)

Air Cooled Chiller (R22)

Chiller làm lạnh = quạt
XC-LF1A 1HP 0.5HP with pipe coil evaporator, she ll condensor, accurantel maintains temperature range from 3℃ to 50℃. 
XC-LF2A 2HP 0.5HP
XC-LF3A 3HP 0.5HP
XC-LF5A 5HP 0.5HP
XC-LF6A 6HP 1HP
XC-LF8A 8HP 1HP
XC-LF10A 5HP*2 1HP
XC-LF12A 6HP*2 1HP
XC-LF15A 5HP*3 2HP
XC-LF20A 10HP*2 2HP
XC-LF25A 12.5HP*2 3HP
XC-LF30A 10HP*3 3HP
XC-LF40A 10HP*4 5HP
XC-LF50A 12.5HP*4 5HP
nội dung đang cập nhật.....
KỆ KHUÔN

Mã sản phẩm: XC-MJ1000 - XC-MJ2000

Tình trạng:

THÁP GIẢI NHIỆT NƯỚC

Mã sản phẩm: XC-ST10 - XC-ST200

Tình trạng:

MÁY LÀM NÓNG KHUÔN

Mã sản phẩm: XC-TM

Tình trạng:

MÁY NÓNG LẠNH

Mã sản phẩm: XC-LF3AH - XC-LF15AH

Tình trạng:

MÁY BẰM NHỰA CÁCH ÂM

Mã sản phẩm: XC- GJ230 - XC - GJ960

Tình trạng: Còn Hàng

MÁY BẰM NHỰA DAO V

Mã sản phẩm: XC-GV

Tình trạng:

MÁY BẰM NHỰA DAO MỐC

Mã sản phẩm: XC-GY

Tình trạng:

MÁY BẰM NHỰA TIÊU CHUẨN

Mã sản phẩm: XC-GP300-7.5HP - XC-GP960-50HP

Tình trạng:

MÁY TRỘN MÀU DẠNG THÁP KHÔNG NHIỆT

Mã sản phẩm: XC-JB500L

Tình trạng:

MÁY TRỘN MÀU CÓ SẤY

Mã sản phẩm: XC-GH50 - XC-GH100 - XC-GH200

Tình trạng:

MÁY TRỘN MÀU QUAY

Mã sản phẩm: XC-HGT50KG - XC-HGT100KG

Tình trạng:

MÁY TRỘN MÀU NGANG

Mã sản phẩm: XC-HW100KG - XC-HW200KG

Tình trạng:

PHỄU XẤY NHỰA CHÂU ÂU

Mã sản phẩm: XCD-40U - XCD-900U

Tình trạng:

Lò sưởi không khí nóng

Mã sản phẩm: XC-GXD5 - XC-GXD20

Tình trạng: Còn Hàng

phễu xấy nhựa

Mã sản phẩm: XC-G12KG - XC-G800KG

Tình trạng:

Gọi điện SMS  Chỉ đường