• CÁNH TAY ROBOT MÁY ÉP NHỰA MỚI 100%

 • Mã sản phẩm : 72018
 • Giá: liên hệ
 • Item

  Product Description

  Model

  1

  斜臂机械手, 550mm, 单截单臂  
  Swing Arm Robot 550mm
  Robot tay quay, hành trình tay 550mm.

  RX550V

  550mm

  20-100ton

  2

  斜臂机械手, 650mm, 单截单臂  
  Swing Arm Robot 650mm
  Robot tay quay, hành trình tay 650mm

  RX650V

  650mm

  80-150ton

       

  Item

  Product Description

  Model

  3

  一轴机械手, 700mm, 单截单臂  
  Robot Arm (Traverse Type) (One servo motor,One Arm), 800mm
  Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 700mm, 1 tần - 1 tay

  RHD700IS

  700mm

  50-220ton

  4

  一轴机械手, 700mm, 单截双臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor,Two Arms), 800mm
  Robot 1 trục servo (loại ngang),  hành trình tay 700mm, 1 tần - 2 tay

  RHD700ID

  700mm

  50-220ton

  5

  一轴机械手, 800mm, 单截单臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, One Arm), 800mm
  Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm, 1 tần - 1 tay

  RHD800IS

  800mm

  150-280ton

  6

  一轴机械手, 800mm, 单截双臂
  Robot Arm (Traverse Type)  (One servo motor ,Two Arms), 800mm
  Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  1 tần - 2 tay

  RHD800ID

  800mm

  150-280ton

  7

  一轴机械手, 800mm, 双截单臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, One Arm), 800mm
  Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  2 tần - 1 tay

  RHD800WS

  800mm

  150-280ton

  8

  一轴机械手, 800mm, 双截双臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, Two Arms), 800mm
  Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  2 tần - 2 tay

  RHD800WD

  800mm

  150-280ton

  9

  一轴机械手, 900mm, 双截单臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, One Arm), 900mm
  Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 900mm,  2 tần - 1 tay

  RHD900WS

  900mm

  200-350mm

  10

  一轴机械手, 900mm, 双截双臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, Two Arms), 900mm
  Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 900mm,  2 tần - 2 tay

  RHD900WD

  900mm

  200-350ton

  11

  一轴机械手, 1100mm, 双截单臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, One Arm), 1100mm
  Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1100mm,  2 tần - 1 tay

  RHD1100WS

  1100mm

  350-550ton

  12

  一轴机械手,1100mm,双截双臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, Two Arms), 1100mm
  Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1100mm,  2 tần - 2 tay

  RHD1100WD

  1100mm

  350-550ton

       

  Item

  Product Description

  Model

  13

  两轴机械手,700mm,单截单臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, One Arm), 700mm
  Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 700mm,  1 tần - 1 tay

  RQ700IS-S2

  700mm

  50-220ton

  14

  两轴机械手, 700mm, 单截双臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, Two Arms), 700mm
  Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 700mm,  1 tần - 2 tay

  RQ700ID-S2

  700mm

  50-220ton

  15

  两轴机械手, 800mm, 双截单臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, One Arm), 800mm
  Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  2 tần - 1 tay

  RQ800WS-S2

  800mm

  150-280ton

  16

  两轴机械手, 800mm, 双截双臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, Two Arms), 800mm
  Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  2 tần - 2 tay

  RQ800WD-S2

  800mm

  150-280ton

  17

  两轴机械手, 1000mm, 双截单臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, One Arm), 1000mm
  Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1000mm, 2 tần - 1 tay

  RQ1000WS-S2

  1000mm

  350-550ton

  18

  两轴机械手, 1000mm, 双截双臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, Two Arms), 1000mm
  Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1000mm, 2 tần - 2 tay

  RQ1000WD-S2

  1000mm

  350-550ton

       

  Item

  Product Description

  Model

  19

  三轴机械手, 800mm, 单截单臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors, One Arm), 800mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm, 1 tần - 1 tay

  RQ800IS-S3

  800mm

  150-280ton

  20

  三轴机械手, 800mm, 单截双臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors, Two Arms), 800mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm, 1 tần - 2 tay

  RQ800ID-S3

  800mm

  150-280ton

  21

  三轴机械手, 900mm, 单截单臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors, One Arm), 900mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 900mm, 1 tần - 1 tay

  RQ900IS-S3

  900mm

  200-350ton

  22

  三轴机械手, 900mm, 单截双臂
  Robot ArmTraverse Type) (Three servo motors, Two Arms), 900mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 900mm, 1 tần - 2 tay

  RQ900ID-S3

  900mm

  200-350ton

  23

  三轴机械手, 800mm, 双截单臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors, One Arm), 800mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm, 2 tần - 1 tay

  RQ800WS-S3

  800mm

  150-280ton

  24

  三轴机械手, 800mm, 双截双臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors, Two Arms), 800mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm, 2 tần - 2 tay

  RQ800WD-S3

  800mm

  150-280ton

  25

  三轴机械手, 900mm, 双截单臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors, One Arm), 900mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 900mm, 2 tần - 1 tay

  RQ900WS-S3

  900mm

  200-350ton

  26

  三轴机械手, 900mm, 双截双臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors, Two Arms), 900mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 900mm, 2 tần - 2 tay

  RQ900WD-S3

  900mm

  200-350ton

  27

  三轴机械手, 1100mm, 双截单臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors, One Arm), 1100mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1100mm, 2 tần - 1 tay

  RQ1100WS-S3

  1100mm

  350-550ton

  28

  三轴机械手, 1100mm, 双截双臂
  Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors, Two Arms), 1100mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1100mm, 2 tần - 2 tay

  RQ1100WD-S3

  1100mm

  350-550ton

  29

  三轴牛头机械手, 1300mm, 双截单臂
  Large Scale Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors,One Arm), 1300mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1300mm, 2 tần - 1 tay

  RN1300WS-S3

  1300mm

  350-600ton

  30

  三轴牛头机械手,1500mm,双截单臂
  Large Scale Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors,One Arm), 1500mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1500mm, 2 tần - 1 tay

  RN1500WS-S3

  1500mm

  650-1000ton

  31

  三轴牛头机械手,1700mm,双截单臂
  Large Scale Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors,One Arm), 1700mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1700mm, 2 tần - 1 tay

  RN1700WS-S3

  1700mm

  850-1250ton

  32

  三轴牛头机械手, 1900mm, 双截单臂
  Large Scale Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors,One Arm), 1900mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1900mm, 2 tần - 1 tay

  RN1900WS-S3

  1900mm

  1200-1500ton

  33

  三轴牛头机械手, 2200mm, 双截单臂
  Large Scale Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors,One Arm), 2200mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 2200mm, 2 tần - 1 tay

  RN2200WS-S3

  2200mm

  1500-2000ton

  34

  三轴牛头机械手, 2500mm, 双截单臂
  Large Scale Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors,One Arm), 2500mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 2500mm, 2 tần - 1 tay

  RN2500WS-S3

  2500mm

  1500-2200ton

  35

  三轴牛头机械手, 3000mm, 双截单臂
  Large Scale Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors,One Arm), 3000mm
  Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 3000mm, 2 tần - 1 tay

  RN3000WS-S3

  3000mm

  1800-3200ton

       

  Item

  Product Description

  Model

  36

  五轴机械手, 800mm, 单截双臂
  Robot ArmTraverse Type )  (Five servo motors,Two Arms) , 800mm
  Robot 5 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm, 1 tần - 2 tay

  RQ800ID-S5

  800mm

  150-280ton

  37

  五轴机械手,900mm,单截双臂
  Robot ArmTraverse Type )  (Five servo motors,Two Arms) , 900mm
  Robot 5 trục servo (loại ngang), hành trình tay 900mm, 1 tần - 2 tay

  RQ900ID-S5

  900mm

  200-350ton

  38

  五轴机械手,800mm,双截双臂
  Robot ArmTraverse Type )  (Five servo motors,Two Arms) , 800mm
  Robot 5 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm, 2 tần - 2 tay

  RQ800WD-S5

  800mm

  150-280ton

  39

  五轴机械手, 900mm, 双截双臂
  Robot ArmTraverse Type )  (Five servo motors, Two Arms) , 900mm
  Robot 5 trục servo (loại ngang), hành trình tay 900mm, 2 tần - 2 tay

  RQ900WD-S5

  900mm

  200-350mm

  40

  五轴机械手,1100mm,双截双臂
  Robot ArmTraverse Type )  (Five servo motors,Two Arms) , 1100mm
  Robot 5 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1100mm, 2 tần - 2 tay

  RQ1100WD-S5

  1100mm

  350-550ton

  41

  五轴机械手,1300mm,双截双臂
  Robot ArmTraverse Type)  (Five servo motors,Two Arms) , 1300mm
  Robot 5 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1300mm, 2 tần - 2 tay

  RQ1300WD-S5

  1300mm

  350-600ton

   

 • Lượt xem: 2789

Item

Product Description

Model

1

斜臂机械手, 550mm, 单截单臂  
Swing Arm Robot 550mm
Robot tay quay, hành trình tay 550mm.

RX550V

550mm

20-100ton

2

斜臂机械手, 650mm, 单截单臂  
Swing Arm Robot 650mm
Robot tay quay, hành trình tay 650mm

RX650V

650mm

80-150ton

     

Item

Product Description

Model

3

一轴机械手, 700mm, 单截单臂  
Robot Arm (Traverse Type) (One servo motor,One Arm), 800mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 700mm, 1 tần - 1 tay

RHD700IS

700mm

50-220ton

4

一轴机械手, 700mm, 单截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor,Two Arms), 800mm
Robot 1 trục servo (loại ngang),  hành trình tay 700mm, 1 tần - 2 tay

RHD700ID

700mm

50-220ton

5

一轴机械手, 800mm, 单截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, One Arm), 800mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm, 1 tần - 1 tay

RHD800IS

800mm

150-280ton

6

一轴机械手, 800mm, 单截双臂
Robot Arm (Traverse Type)  (One servo motor ,Two Arms), 800mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  1 tần - 2 tay

RHD800ID

800mm

150-280ton

7

一轴机械手, 800mm, 双截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, One Arm), 800mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  2 tần - 1 tay

RHD800WS

800mm

150-280ton

8

一轴机械手, 800mm, 双截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, Two Arms), 800mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  2 tần - 2 tay

RHD800WD

800mm

150-280ton

9

一轴机械手, 900mm, 双截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, One Arm), 900mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 900mm,  2 tần - 1 tay

RHD900WS

900mm

200-350mm

10

一轴机械手, 900mm, 双截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, Two Arms), 900mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 900mm,  2 tần - 2 tay

RHD900WD

900mm

200-350ton

11

一轴机械手, 1100mm, 双截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, One Arm), 1100mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1100mm,  2 tần - 1 tay

RHD1100WS

1100mm

350-550ton

12

一轴机械手,1100mm,双截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, Two Arms), 1100mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1100mm,  2 tần - 2 tay

RHD1100WD

1100mm

350-550ton

     

Item

Product Description

Model

13

两轴机械手,700mm,单截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, One Arm), 700mm
Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 700mm,  1 tần - 1 tay

RQ700IS-S2

700mm

50-220ton

14

两轴机械手, 700mm, 单截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, Two Arms), 700mm
Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 700mm,  1 tần - 2 tay

RQ700ID-S2

700mm

50-220ton

15

两轴机械手, 800mm, 双截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, One Arm), 800mm
Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  2 tần - 1 tay

RQ800WS-S2

800mm

150-280ton

16

两轴机械手, 800mm, 双截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, Two Arms), 800mm
Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  2 tần - 2 tay

RQ800WD-S2

800mm

150-280ton

17

两轴机械手, 1000mm, 双截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, One Arm), 1000mm
Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1000mm, 2 tần - 1 tay

RQ1000WS-S2

1000mm

350-550ton

18

两轴机械手, 1000mm, 双截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, Two Arms), 1000mm
Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1000mm, 2 tần - 2 tay

RQ1000WD-S2

1000mm

350-550ton

     

Item

Product Description

Model

19

三轴机械手, 800mm, 单截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors, One Arm), 800mm
Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm, 1 tần - 1 tay

RQ800IS-S3

800mm

150-280ton

20

三轴机械手, 800mm, 单截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors, Two Arms), 800mm
Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm, 1 tần - 2 tay

RQ800ID-S3

800mm

150-280ton

21

三轴机械手, 900mm, 单截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motor

Item

Product Description

Model

1

斜臂机械手, 550mm, 单截单臂  
Swing Arm Robot 550mm
Robot tay quay, hành trình tay 550mm.

RX550V

550mm

20-100ton

2

斜臂机械手, 650mm, 单截单臂  
Swing Arm Robot 650mm
Robot tay quay, hành trình tay 650mm

RX650V

650mm

80-150ton

     

Item

Product Description

Model

3

一轴机械手, 700mm, 单截单臂  
Robot Arm (Traverse Type) (One servo motor,One Arm), 800mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 700mm, 1 tần - 1 tay

RHD700IS

700mm

50-220ton

4

一轴机械手, 700mm, 单截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor,Two Arms), 800mm
Robot 1 trục servo (loại ngang),  hành trình tay 700mm, 1 tần - 2 tay

RHD700ID

700mm

50-220ton

5

一轴机械手, 800mm, 单截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, One Arm), 800mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm, 1 tần - 1 tay

RHD800IS

800mm

150-280ton

6

一轴机械手, 800mm, 单截双臂
Robot Arm (Traverse Type)  (One servo motor ,Two Arms), 800mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  1 tần - 2 tay

RHD800ID

800mm

150-280ton

7

一轴机械手, 800mm, 双截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, One Arm), 800mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  2 tần - 1 tay

RHD800WS

800mm

150-280ton

8

一轴机械手, 800mm, 双截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, Two Arms), 800mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  2 tần - 2 tay

RHD800WD

800mm

150-280ton

9

一轴机械手, 900mm, 双截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, One Arm), 900mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 900mm,  2 tần - 1 tay

RHD900WS

900mm

200-350mm

10

一轴机械手, 900mm, 双截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, Two Arms), 900mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 900mm,  2 tần - 2 tay

RHD900WD

900mm

200-350ton

11

一轴机械手, 1100mm, 双截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, One Arm), 1100mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1100mm,  2 tần - 1 tay

RHD1100WS

1100mm

350-550ton

12

一轴机械手,1100mm,双截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (One servo motor, Two Arms), 1100mm
Robot 1 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1100mm,  2 tần - 2 tay

RHD1100WD

1100mm

350-550ton

     

Item

Product Description

Model

13

两轴机械手,700mm,单截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, One Arm), 700mm
Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 700mm,  1 tần - 1 tay

RQ700IS-S2

700mm

50-220ton

14

两轴机械手, 700mm, 单截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, Two Arms), 700mm
Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 700mm,  1 tần - 2 tay

RQ700ID-S2

700mm

50-220ton

15

两轴机械手, 800mm, 双截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, One Arm), 800mm
Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  2 tần - 1 tay

RQ800WS-S2

800mm

150-280ton

16

两轴机械手, 800mm, 双截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, Two Arms), 800mm
Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm,  2 tần - 2 tay

RQ800WD-S2

800mm

150-280ton

17

两轴机械手, 1000mm, 双截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, One Arm), 1000mm
Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1000mm, 2 tần - 1 tay

RQ1000WS-S2

1000mm

350-550ton

18

两轴机械手, 1000mm, 双截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Two servo motors, Two Arms), 1000mm
Robot 2 trục servo (loại ngang), hành trình tay 1000mm, 2 tần - 2 tay

RQ1000WD-S2

1000mm

350-550ton

     

Item

Product Description

Model

19

三轴机械手, 800mm, 单截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors, One Arm), 800mm
Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm, 1 tần - 1 tay

RQ800IS-S3

800mm

150-280ton

20

三轴机械手, 800mm, 单截双臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motors, Two Arms), 800mm
Robot 3 trục servo (loại ngang), hành trình tay 800mm, 1 tần - 2 tay

RQ800ID-S3

800mm

150-280ton

21

三轴机械手, 900mm, 单截单臂
Robot Arm, (Traverse Type) (Three servo motor

nội dung đang cập nhật.....