Thành công từ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ có khí

Thành công từ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ có khí

“Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cơ khí, tự động hoá” là một trong các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước, mã số KC.03/11-15. Thành công lớn nhất của chương...

Xem thêm

Gọi điện SMS  Chỉ đường